Skip to the content

Newsletter juliol - agost - setembre 2017

j u l i o l - a g o s t - s e t e m b r e  2 0 1 7
DEDUCCIÓ FISCAL
Termini de sol·licitud Informe Motivat

Encara és a temps de retallar la seva factura fiscal rendibilitzant el seu esforç en R+D+i. El proper 25 de juliol, és la data límit per sol·licitar l'Informe Motivat per deduccions fiscals per R+D+i.

més info

AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Ajuts eficiència energètica sector industrial

Programa per incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica..

més info

 

Línia de préstecs a Catalunya

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per als anys 2017-2018 amb un pressupost de 200 M€.

llegir més


Subvencions a Extremadura

Convocatòria d’ajuts destinats a finançar la realització de projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental a les empreses de la Comunitat Autònoma d'Extremadura per a l'exercici 2017 amb un pressupost de 12 M€.

llegir més


Subvencions Astúries RIS3

Concessió de subvencions dirigides a empreses per al desenvolupament de projectes de R+D+i en el marc de l'estratègia Asturias Ris3 (Programa Ris3-empresa) amb un pressupost de 4 M€.

llegir més


Subvencions a Andalusia

Ajuts per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de la R+D+i i per al Desenvolupament Energètic Sostenible d'Andalusia en el període 2017-2020-Pime. Ajuts per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament industrial, la millora de la competitivitat, la transformació digital i la creació d'ocupació.

llegir més

4 LÍNIES DE FINANÇAMENT CDTI
Nova infografia oportunitats de finançament

Hem recollit en una infografia el paquet d'ajudes més competitiu en forma de finançament per als projectes de R+D.

no deixis de llegir-lo

TOP 3 RETORNS R+D+i
Nova infografia sobre els retorns per R+D+i

Hem recollit en una infografia les 3 oportunitats clau per obtenir retorns per R+D+i; deducció fiscal, patent box i bonificacions en cotitzacions de Seguretat social.

no deixis de llegir-lo

 

Incentius al desenvolupament industrial i la R+D+i empresarial

La Junta de Andalusia destina 229 milions a nous incentius al desenvolupament industrial i la R+D+i empresarial.

llegir més

Pla Director de Promoció Industrial

El Pla Director de Promoció Industrial per impulsar la competitivitat preveu invertir 836,6 milions.

llegir més